Over deze website
Disclaimer
Privacyverklaring

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

De inhoud van deze website is door Egetra Nederland met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en doet er alles aan om deze inhoud zo volledig en nauwkeurig te laten zijn. Egetra Nederland kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Egetra Nederland is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle onderdelen daarvan zijn voorbehouden aan Egetra Nederland B.V. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website te kopiëren, op te slaan of te verspreiden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Egetra Nederland.

Egetra Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Egetra Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Deze website kan links bevatten naar niet Egetra Nederland websites. Egetra Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website verbonden internetsite.